Privacy pagina

Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking

COFEPP, naamloze vennootschap met een kapitaal van 5.900.000 euro, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Créteil onder nummer 572 056 331, met BTW-nummer FR 94 572 056 331 en met maatschappelijke zetel op het adres 18 rue de l’entrepôt, 94227 CHARENTON LE PONT CEDEX.

Terminologie

Gebruiker: iedere natuurlijke persoon, met of zonder een persoonlijke Gebruikersaccount, die gebruik maakt van de PORTO CRUZ site of een van de diensten die daarop worden aangeboden.
Website: dit is de https://www.porto-cruz.com/fr

Verzameling en doeleinden van gegevensverwerking

PORTO CRUZ kan persoonlijke gegevens verzamelen over elke Gebruiker die op onze Site surft, raadpleegt en/of bestelt, met name door het gebruik van cookies in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Deze gegevens worden verzameld wanneer de gebruiker :

 • contact op te nemen met de PORTO CRUZ Klantenservice via elk communicatiemiddel dat tot haar beschikking staat ;
 • deelnemen aan een promotioneel spel/wedstrijd ;
 • surft op de Site en raadpleegt artikelen ;
 • een artikel delen met een vriend via sociale netwerken vanaf een artikelpagina ;
 • een formulier invult om informatie in te voeren, vragenlijsten op de Site invult.

De verzamelde gegevens zijn nodig voor de volgende doeleinden:

 • Beheer en controle van commerciële relaties tussen PORTO CRUZ en de Gebruiker/Klant ;
 • Personalisering van de inhoud van de Site, weergave van gerichte reclame, met name op sociale netwerken ;
 • Terbeschikkingstelling van knoppen om te delen met sociale netwerken;
 • Het uitvoeren van promotionele spellen/wedstrijden ;
 • Het produceren van statistieken voor publieksmeting en marketingonderzoeken ;

Recht op toegang, rectificatie en verwijdering

In overeenstemming met de gewijzigde Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978 heeft de Gebruiker het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben. Gebruikers kunnen uitdrukkelijk bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens.
Hiertoe dient hij/zij te schrijven naar COFEPP (PORTO CRUZ), Juridische afdeling, 18 rue de l’Entrepôt – 94227 CHARENTON-LE-PONT of het online formulier in te vullen in de rubriek Contacten, onder vermelding van “Recht op toegang, rectificatie en verwijdering”.

De Gebruiker moet zijn/haar naam, voornaam en postadres vermelden. Het verzoek moet ondertekend zijn en vergezeld gaan van een geldig legitimatiebewijs waarop de handtekening staat. De Gebruiker kan aangeven naar welk adres het antwoord moet worden gestuurd.

PORTO CRUZ beschikt over een termijn van 2 maanden vanaf de ontvangst van het verzoek van de Gebruiker om te antwoorden. Na afloop van deze termijn kan de Klant de zaak voorleggen aan de CNIL in geval van een negatief antwoord of geen antwoord van PORTO CRUZ.

Bewaringstermijn gegevens

PORTO CRUZ bewaart gegevens gedurende een periode van drie jaar vanaf het einde van de relatie met de Klant. De periode begint ofwel vanaf het laatste telefoontje naar de klantenservice, ofwel vanaf het versturen van een e-mail naar de klantenservice, ofwel vanaf het openen van een door PORTO CRUZ verzonden e-mail, ofwel vanaf een klik op een hyperlink in een door PORTO CRUZ verzonden e-mail, ofwel tot slot vanaf een positieve reactie op een e-mail waarin wordt gevraagd of de Klant aan het einde van de periode van drie jaar commerciële prospectie wil blijven ontvangen. Aan het einde van deze periode worden de gegevens van de klant of prospect geanonimiseerd.
Informatie waarmee een recht of contract kan worden aangetoond of die wordt bewaard om aan een wettelijke verplichting te voldoen, kan echter worden gearchiveerd in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.

Het lot van persoonsgegevens na overlijden

PORTO CRUZ informeert Gebruikers dat zij tijdens hun leven richtlijnen kunnen definiëren met betrekking tot het bewaren, verwijderen en communiceren van hun persoonlijke gegevens na hun overlijden. Deze instructies kunnen algemeen of specifiek zijn. Gebruikers kunnen hun instructies te allen tijde wijzigen of intrekken. Hiertoe kan de Gebruiker contact opnemen met COFEPP (PORTO CRUZ), Juridische Dienst, 18 rue de l’Entrepôt – 94227 CHARENTON-LE-PONT of het online formulier invullen, in de rubriek Contacten, onder vermelding van “Lot van persoonsgegevens na overlijden” in zijn verzoek.

Postadres en telefoonnummer

Het postadres en telefoonnummer van de Klant zijn nodig voor de commerciële betrekkingen tussen PORTO CRUZ en de Klant.
PORTO CRUZ gebruikt deze persoonlijke gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden. De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om eenvoudig en kosteloos bezwaar te maken door te schrijven naar het volgende adres: COFEPP (PORTO CRUZ), 18 rue de l’entrepôt – 94227 CHARENTON-LE-PONT of door het online formulier in de rubriek contacten in te vullen, onder vermelding van zijn verzoek. Gebruikers die geen prijs stellen op telefonische commerciële prospectie worden geïnformeerd dat zij het recht hebben zich te verzetten tegen telefonische colportage door hun vaste en/of mobiele telefoonnummers in te voeren op de gratis oppositielijst die toegankelijk is via de website http://www.bloctel.gouv.fr/. Gebruikers worden geïnformeerd dat hun verzoek binnen 30 dagen na bevestiging van hun registratie zal worden verwerkt. Deze registratie is geldig voor een periode van 3 jaar.

Evenzo kan PORTO CRUZ het mobiele telefoonnummer van de Klant gebruiken voor commerciële prospectiedoeleinden. De Klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om eenvoudig en kosteloos bezwaar te maken door te schrijven naar het volgende adres: COFEPP (PORTO CRUZ), 18 rue de l’entrepôt – 94227 CHARENTON-LE-PONT of door het invullen van het online formulier in de rubriek contacten, onder vermelding van zijn verzoek.

Kookspecifieke pagina

COOKIES

Definitie van cookie

Een cookie is een tekstbestandje dat op uw apparaat (computer, tablet of mobiel apparaat) wordt geplaatst of opgeslagen wanneer u een website bezoekt. De cookie stelt een website in staat u te herkennen, u te helpen navigeren tussen de pagina’s van een website, veilige verbindingen te bieden en uw voorkeuren te onthouden bij uw volgende bezoeken. https://www.porto-cruz.com/nl gebruikt cookies om de gebruiker (al dan niet klant) te herkennen bij het maken van een verbinding met de website.

https://www.porto-cruz.com/nl gebruikt ook de “Localstorage” van de browser, die hetzelfde werkingsprincipe heeft als cookies. De actie voor het verwijderen van cookies verwijdert ook de “Localstorage” van de browser.

Cookies verwijderen

De gebruiker kan te allen tijde de cookies die op zijn apparaat zijn opgeslagen, uitschakelen. Hiervoor selecteert u eenvoudigweg de juiste instellingen in uw browser. Deze uitschakeling verhindert echter de toegang tot bepaalde functies van de website die u in staat stellen om de diensten die worden aangeboden door https://www.porto-cruz.com/nl te personaliseren.

De verschillende soorten cookies die worden gebruikt

 • Strikt noodzakelijke cookies: deze cookies stellen u in staat om door de website te bladeren en zijn essentieel voor het goed functioneren van de website. Het uitschakelen ervan zal problemen veroorzaken bij het gebruik van de website en zal de toegang tot bepaalde functies verhinderen.
 • Functionele cookies: deze cookies stellen u in staat uw voorkeuren en keuzes te onthouden om uw ervaring op de website te personaliseren.
 • Statistische en prestatiecookies: deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken (aantal bezoeken, aantal bekeken pagina’s, bezoekersactiviteit) via de analysetools van Google Analytics en Facebook. Deze cookies stellen ons ook in staat om problemen met de werking van de website te identificeren en op te lossen en deze te verbeteren.
 • Partnercookies: deze cookies die door partnerbedrijven op het apparaat worden geplaatst, identificeren de op de website bekeken of aangeschafte artikelen en verzamelen browsergegevens om het advertentieaanbod dat naar de gebruiker buiten de website wordt gestuurd, te personaliseren. In het kader van een dergelijk publicitair partnerschap kan https://www.porto-cruz.com/nl verplicht worden om aan de partner gegevens door te geven over de artikelen die de gebruiker tijdens zijn bezoek aan de website heeft geraadpleegd en over de aard van zijn aankopen. De gebruiker kan deze cookies te allen tijde weigeren door in zijn browser de passende instellingen te kiezen. Deze weigering zal tot gevolg hebben dat de toegang tot bepaalde functionaliteiten die door de partnerbedrijven van https://www.porto-cruz.com/nl worden aangeboden, wordt verhinderd.
 • De sociale netwerkknoppen: https://www.porto-cruz.com/nl stelt de internetgebruikers deelknoppen zoals Facebook en Instagram ter beschikking (zie paragraaf “Plugins voor sociale netwerken” hieronder).

Cookiebeheer

Voor het beheer van cookies en van uw keuzes is de configuratie van elke browser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van uw browser waar u kunt zien hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen.

Cookies uitschakelen via de belangrijkste browsers:

Internet Explorer

 1. Selecteer in het menu “Extra” de optie “Internetopties”.
 2. Klik dan op het tabblad “Privacy”.
 3. Klik op de knop “Geavanceerd”.
 4. Vink “Cookies per sessie altijd toestaan” uit en stel in hoe de cookies mogen worden verwerkt. Klik op “OK”.

Mozilla Firefox

 1. Klik in het menu bovenaan de pagina op “Gereedschap” en vervolgens op “Opties”.
 2. Selecteer het tabblad “Privacy en beveiliging”.
 3. Stel het menu “Geschiedenis” in, klik op “Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis”.
 4. Schakel het vakje “Cookies van derden accepteren” uit en sla uw voorkeuren op door op “OK” te klikken.

Google Chrome

 1. Klik in het menu op “Instellingen” en vervolgens op “Geavanceerde instellingen tonen”.
 2. Selecteer het tabblad “Privacy” en vervolgens het menu “Inhoudsinstellingen”.
 3. Vink het vakje “Blokkeer cookies en gegevens van websites van derden” aan en sla uw voorkeuren op door op “OK” te klikken.

Safari

 1. Klik in het menu bovenaan de pagina op “Safari” en vervolgens op “Voorkeuren”.
 2. Klik op het tabblad “Privacy”.
 3. Schakel het vakje “Cookies accepteren” uit en sla uw voorkeuren op.

Uitschakelen via een interprofessioneel platform

U kunt ook verbinding maken met de website Youronlinechoices, die wordt aangeboden door professionals op het gebied van digitale reclame, gegroepeerd binnen de European Digital Advertising Alliance (EDAA) en in Frankrijk beheerd door het Interactive Advertising Bureau France. Dit Europese platform wordt gedeeld door honderden professionals op het gebied van internetreclame en biedt een gecentraliseerde interface waarmee u cookies kunt weigeren of accepteren die kunnen worden gebruikt om de advertenties die op uw apparaat kunnen worden weergegeven, aan te passen aan de navigatie van uw apparaat: http://www.youronlinechoices.comfr/controler-ses-cookies/.

https://www.porto-cruz.com/nl informeert de gebruiker dat deze procedure de weergave van advertenties op de websites die u bezoekt niet verhindert. Het zal alleen de technologieën blokkeren die het mogelijk maken om advertenties aan te passen aan uw interesses.

Webbakens

https://www.porto-cruz.com/nl gebruikt webbakens op bepaalde pagina’s van de website om het aantal bezoekers van de pagina te tellen. Deze webbakens kunnen samen met sommige van onze zakenpartners worden gebruikt, met name om de effectiviteit van bepaalde advertenties te meten en te verbeteren. De informatie die via deze webbakens wordt verzameld, is anoniem en maakt het mogelijk om te weten hoeveel mensen bepaalde pagina’s van de website bezoeken, om de gebruikers van de website beter van dienst te zijn.

Plugins voor sociale netwerken

De website maakt gebruik van social netwerk plug-ins zoals Facebook, Instagram (hierna de “sociale netwerken”). Als de gebruiker bijvoorbeeld tijdens het surfen op de website verbonden is met Facebook, kan Facebook zijn bezoek rechtstreeks koppelen aan zijn Facebook gebruikersaccount, zelfs als de gebruiker de deelknop niet heeft gebruikt. Als de gebruiker via de plug-ins een interactie aangaat, bijvoorbeeld door op de “Vind ik leuk” knop te klikken of een opmerking achter te laten, wordt de betreffende informatie op een Facebookserver verzonden en opgeslagen. Ze worden gepubliceerd op de Facebookaccount van de gebruiker.

https://www.porto-cruz.com/nl beheert geen gegevens die via knoppen door sociale netwerken worden verzameld. De gebruiker moet het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens dat door de betrokken sociale netwerken wordt gepubliceerd, lezen om te weten hoe de door hen verzamelde gegevens worden verwerkt en gebruikt en wat de mogelijkheden zijn om zijn privacy te beschermen. Als de gebruiker niet wil dat het sociaal netwerk de via https://www.porto-cruz.com/nl verzamelde informatie koppelt aan zijn gebruikersaccount op het sociaal netwerk, moet hij uitloggen bij het sociaal netwerk voordat hij de website raadpleegt.

Veiligheidsmaatregelen die https://www.porto-cruz.com/nl neemt voor ter bescherming van persoonsgegevens: https://www.porto-cruz.com/nl implementeert alle technische middelen in overeenstemming met de goede technische praktijken om de integriteit, de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te handhaven en met name om te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd of toegankelijk worden voor onbevoegde derden.

Fraudepreventie en -bestrijding

De verzamelde gegevens worden ook gebruikt in het kader van de preventie en de bestrijding van fraude, in het bijzonder de fraude met kredietkaarten. https://www.porto-cruz.com/nl behoudt zich het recht voor om de persoonlijke gegevens die de klant bij het plaatsen van de bestelling heeft verstrekt, te controleren en alle maatregelen te nemen die nodig worden geacht om na te gaan of de persoon van wie de bankrekening wordt gedebiteerd, de persoon is die de bestelling heeft geplaatst, om frauduleuze betaling te voorkomen. Deze verificatie kan de vorm aannemen van een verzoek om een bewijs van identiteit en/of woonplaats.

Bij gebrek aan een negatief antwoord van de klant behoudt https://www.porto-cruz.com/nl zich het recht voor om de bestelling van de klant te annuleren.

Aanwerving en sollicitaties

De verzamelde persoonlijke informatie wordt elektronisch verwerkt in overeenstemming met de Franse wet van 6 januari 1978 met het oog op het beheer en de opvolging van de sollicitaties via de rekruteringssoftware op onze website. De verwerkingsverantwoordelijke is de vennootschap COFEPP (zie “Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke”).

De verzamelde gegevens zijn bestemd voor het gebruik van https://www.porto-cruz.com/nl en worden bewaard voor een periode van 2 jaar vanaf het laatste contact met de kandidaat.

In overeenstemming met de gewijzigde Franse wet van 6 januari 1978, hebben de kandidaten het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van hun persoonlijke gegevens. De kandidaat kan bezwaar maken tegen de onthulling van zijn contactgegevens. Hiervoor kan de kandidaat een e-mail schrijven contact.export@porto-cruz.com.

Hij moet zijn volledige naam en postadres vermelden. Het verzoek moet worden ondertekend en het adres vermelden waarnaar het antwoord moet worden gestuurd. Vervolgens zal hem binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek een antwoord worden toegezonden, waarbij de poststempel als bewijs geldt.