De website https://www.porto-cruz.com/nl wordt uitgegeven door:

COFEPP

18, rue de l’Entrepôt – 94227 CHARENTON-LE-PONT.

De website wordt gehost door OVH SAS.
Deze website is ontwikkeld door het bureau Ylly.

Contactgegevens

Wij nodigen u uit om per e-mail contact met ons op te nemen op het volgende adres:
contact.export@porto-cruz.com
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. Uw browser moet Javascript accepteren. U kunt ons ook per post een brief schrijven met al uw vragen of informatieverzoeken.

Auteursrechten

De reproductie, het gebruik, de exploitatie van foto’s, afbeeldingen, teksten, database-extracten, grafische ontwerpelementen en in het algemeen alle publicatie-elementen van de website zijn verboden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs. De niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk die kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid in hoofde van de overtreder.

Intellectuele eigendom

Alle gegevens en informatie op deze website zijn beschermd door auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. De gebruiks- en reproductierechten en de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website zijn exclusief eigendom van COFEPP De gehele of gedeeltelijke reproductie van documenten op deze website is uitsluitend toegestaan als informatie voor persoonlijk en privégebruik; elke reproductie of gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en kan aanleiding geven tot burgerrechtelijke strafrechtelijke vervolging door de vennootschap COFEPP

Logo’s en merken

De naam en de logo’s van PORTO CRUZ zijn geregistreerde namen en handelsmerken, die worden beschermd door nationale en internationale wetten.

Op de website gepubliceerde informatie

COFEPP doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie op de website juist en recent is, maar COFEPP kan niet garanderen dat de informatie op de website volledig, nauwkeurig, nauwkeurig, volledig en vrij van fouten is. COFEPP behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren of te wijzigen. COFEPP wijst alle verantwoordelijkheid af voor de informatie die beschikbaar is op haar website en het voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie op deze website. In geen geval is COFEPP aansprakelijk voor enige vorm van directe dan wel indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of in verband met deze website

Hyperlinks

De creatie van hyperlinks naar de website https://www.porto-cruz.com/nl is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de publicatiedirecteur.

Privacybeleid en cookies

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

COFEPP, een naamloze vennootschap met een directoire en een raad van toezicht, met een kapitaal van 5.900.000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Créteil onder het nummer 572 056 331, btw-nummer FR 94 572 056 331 en met maatschappelijke zetel in 18 rue de l’Entrepôt, F-94227 CHARENTON LE PONT CEDEX.

Terminologie:

Gebruiker: elke natuurlijke persoon, al dan niet met een persoonlijke gebruikersaccount, die gebruik maakt van de website https://www.porto-cruz.com/nl of een van de diensten die op de website worden aangeboden.

Website: https://www.porto-cruz.com/nl

Verzameling van gegevens en doeleinden van de verwerking ervan

https://www.porto-cruz.com/nl kan persoonlijke gegevens verzamelen over elke gebruiker die surft naar onze website, deze raadpleegt en/of via onze website bestelt, met name door gebruik te maken van cookies in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Er worden gegevens verzameld wanneer de gebruiker:

zich inschrijft voor de nieuwsbrieven of meldingen die door https://www.porto-cruz.com/nl worden voorgesteld;
contact opneemt met de klantendienst van https://www.porto-cruz.com/nl via om het even welk communicatiemiddel dat hem ter beschikking wordt gesteld;
deelneemt aan een promotiespel of concours;
door de website bladert en artikelen raadpleegt;
een informatieformulier of vragenlijsten invult op de website.
De verzamelde gegevens zijn noodzakelijk voor de volgende verwerkingen:

het verzenden van commerciële prospectie (zie paragraaf “Nieuwsbrieven”);
het ter beschikking stellen van social share buttons;
de invoering van promotiespellen en/of concours;
de productie van statistieken voor publieksmeting en marketingonderzoek;

Aanmaken van accounts, formulieren en vragenlijsten

De gebruiker moet alle velden van het formulier voor het aanmaken van een persoonlijke gebruikersaccount of van elk ander formulier voor het invoeren van informatie op de website invullen, met uitzondering van de velden die als optioneel worden weergegeven, d.w.z. die niet met een sterretje zijn gemarkeerd. Optionele informatie wordt verzameld door https://www.porto-cruz.com/nl en stelt ons in staat om de gebruikers van de website beter te leren kennen.

Alle informatie gemarkeerd met een sterretje is verplicht. De gebruiker moet ze beantwoorden.

Als u niet reageert, wordt de persoonlijke account van de gebruiker niet geregistreerd of wordt het informatieformulier niet gevalideerd. https://www.porto-cruz.com/nl zal niet reageren op de verzoeken van de gebruiker.

Ontvangers van gegevens

De verzamelde gegevens zijn bestemd voor het gebruik van https://www.porto-cruz.com/nl . De gegevens kunnen worden doorgegeven aan commerciële en publiciteitspartners en eventueel aan de politiediensten in het kader van gerechtelijke vorderingen.

De gegevens kunnen ook worden verwerkt door verwerkers waarop https://www.porto-cruz.com/nl een beroep doet om de inhoud van de website te personaliseren.

Recht op inzage, rectificatie en verwijdering van gegevens

De gebruiker wordt erop geattendeerd dat deze geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bij de CNIL (de Franse Commission nationale de l’informatique et des libertés) is gemeld. In overeenstemming met de gewijzigde Franse wet ‘Informatique et Libertés’ van 6 januari 1978, heeft de gebruiker het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van de gegevens die op hem of haar betrekking hebben. De gebruiker kan zich uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

Om dit te doen, hoeft u alleen maar het contactformulier op de website https://www.porto-cruz.com/nl in te vullen en in de tekst van het bericht “Recht van inzage, rectificatie of bezwaar tegen de verwerking van mijn gegevens” te vermelden.

Ons team zal contact met u opnemen. De gebruiker moet zijn naam, voornaam en postadres vermelden. Zijn verzoek moet worden ondertekend en vergezeld zijn van een geldig identiteitsbewijs met handtekening. De gebruiker kan het adres opgeven waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

https://www.porto-cruz.com/nl beschikt over een termijn van 2 maanden vanaf de ontvangst van het verzoek van de gebruiker om te antwoorden. Na afloop van deze termijn kan de opdrachtgever zich tot de CNIL wenden in geval van een negatieve reactie of het uitblijven van een reactie van https://www.porto-cruz.com/nl .

Bewaartermijn van de gegevens

https://www.porto-cruz.com/nl bewaart de gegevens gedurende een periode van vijf jaar vanaf het einde van de relatie met de klant of de prospect. De termijn begint ofwel bij de laatste bestelling, ofwel de laatste verbinding met de persoonlijke account van de gebruiker, ofwel het laatste contact met de klantenservice, ofwel het verzenden van een e-mail naar de klantenservice, ofwel een klik op een hyperlink in een e-mail verzonden door https://www.porto-cruz.com/nl ofwel het plaatsen van producten in het winkelwagentje zonder afronding van de aankoop, ofwel tot slot een positief antwoord op een e-mail met de vraag of de klant aan het einde van de periode van vijf jaar de commerciële prospectie wenst te blijven ontvangen. Aan het einde van deze periode worden de gegevens van de klant of de prospect geanonimiseerd.

Niettemin kunnen gegevens die worden gebruikt om het bewijs van een recht of een overeenkomst te leveren, of die worden opgeslagen in overeenstemming met een wettelijke verplichting, worden gearchiveerd in overeenstemming met de vigerende wettelijke bepalingen.

Bestemming van de persoonsgegevens na overlijden

https://www.porto-cruz.com/nl informeert de gebruiker dat hij tijdens zijn leven richtlijnen kan vaststellen voor het opslaan, verwijderen en meedelen van zijn persoonsgegevens na zijn overlijden. Deze richtlijnen kunnen algemeen of specifiek zijn. De gebruiker kan zijn instructies te allen tijde wijzigen of herroepen. Hiervoor kan de gebruiker een e-mail sturen naar contact.export@porto-cruz.com

Postadres en telefoonnummer

Het postadres en het telefoonnummer van de klant zijn noodzakelijk voor de verwerking en het beheer van de bestellingen en voor de commerciële relaties tussen https://www.porto-cruz.com/nl en de klant.

https://www.porto-cruz.com/nl gebruikt deze persoonsgegevens voor commerciële prospectiedoeleinden. De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om zich er op een eenvoudige en kosteloze manier tegen te verzetten. Hiervoor kan de gebruiker een e-mail sturen naar contact.export@porto-cruz.com