Wettelijke vermeldingen

U bent nu verbonden met de site www.porto-cruz.com. De toegang tot deze site is strikt voorbehouden tot meerderjarige personen.

Deze promotionele en commerciële website is het eigendom van de vennootschap C.E.P.P. S.A. met Raad van Bestuur en Raad van Toezicht, met een kapitaal van 5.900.000€, ingeschreven in het registre du commerce et des sociétés van Créteil (Handelsregister) onder het nummer 572 056 331 en met maatschappelijk zetel te 85, rue de l'Hérault — 94 227 CHARENTON LE PONT CEDEX.

De hostingdienst van de website is de vennootschap Agent X.

Deze website is ontwikkeld door Agent X.

Auteursrechten

Reproductie, gebruik en exploitatie van foto's, afbeeldingen, teksten, uittreksels uit databanken, grafische ontwerpelementen en over het algemeen alle publicatie-elementen van de website, zijn verboden zonder de voorafgaande toestemming van de auteurs. Niet-naleving van dit verbod is een inbreuk waarvoor de overtreder civielrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

Intellectueel eigendom

Alle gegevens en informatie op deze website worden beschermd op grond van het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten. De gebruiksrechten, reproductierechten alsook de intellectuele rechten met betrekking tot deze site zijn het exclusieve eigendom van de vennootschap C.E.P.P. De volledige of gedeeltelijke reproductie van de documenten van de site is uitsluitend toegestaan voor informatiedoeleinden voor persoonlijk en privégebruik; elke reproductie of elk gebruik van kopieën gemaakt voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en kan aanleiding zijn voor civielrechtelijke of strafrechtelijke vervolging door de vennootschap C.E.P.P..

Logo's en merken

De naam en de logo's PORTO CRUZ zijn gedeponeerde namen en merken, beschermd door nationale en internationale wetgeving.

Op de website geplaatste informatie

De vennootschap C.E.P.P. doet er alles aan om de juistheid en de bijwerking van alle informatie die zij op de site aanbiedt te verzekeren, maar de vennootschap C.E.P.P. kan niet garanderen dat de informatie op de site compleet, nauwkeurig, exact, volledig en foutloos is. De vennootschap C.E.P.P. behoudt zich het recht voor de inhoud van de site, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving, te corrigeren of aan te passen. De vennootschap C.E.P.P. wijst alle verantwoordelijkheid af voor de informatie die op haar site beschikbaar is en voor het gebruik dat men van deze informatie kan maken. De vennootschap C.E.P.P. kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze site of hiermede verband zou kunnen houden.

Vertrouwelijkheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Door mij te identificeren op deze site, worden mijn persoonsgegevens (naam, voornaam en e-mailadres) opgeslagen in informaticabestanden. Door het ingeven van zijn persoonsgegevens op deze site, geeft de bezoeker de uitdrukkelijke toestemming aan de vennootschap C.E.P.P. voor de verwerking van zijn persoonsgegevens en om deze te gebruiken voor beheerdoeleinden.

In overeenstemming met de gewijzigde wet van 6 januari 1978, de zogenaamde wet « Informatica en vrijheden », kunt u te allen tijde recht op toegang en wijziging krijgen van uw persoonsgegevens en kunt u te allen tijde (kosteloos) verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens door de vennootschap C.E.P.P., door te schrijven naar het volgende e-mailadres: c.cepp@free.fr.

Het gebruik van « cookies »

De vennootschap C.E.P.P. gebruikt « cookies » om uw gebruik van de site te optimaliseren.

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de vennootschap C.E.P.P. op de harde schijf van de Websitebezoeker of de Ingeschreven Gebruiker wordt geplaatst. Dit stelt het systeem van de vennootschap C.E.P.P. in staat om zich het apparaat van de Websitebezoeker of Ingeschreven Gebruiker te herrinneren bij zijn bezoek aan de Site. De door de vennootschap C.E.P.P. gebruikte cookies bevatten geen gegevens van persoonlijke aard, maar alleen een anoniem identificatienummer en informatie met betrekking tot de navigatie van de betreffende computer op de Site (de bekeken pagina's, de datum en het tijdstip van het bezoek, etc.), die de vennootschap C.E.P.P. kan lezen bij volgende bezoeken.

De vennootschap C.E.P.P. gebruikt cookies om de Site te verbeteren met informatie over de bezoekcijfers geleverd door de dienst « Google Analytics ». De cookies die worden gebruikt in het kader van deze dienst maken het mogelijk het gedrag van de sitebezoekers op globale wijze en anoniem te analyseren. Het delen van inhoud op de sociale netwerken (bijv. Facebook, via de plaatsing op de site van « deel-knoppen » die uitgaan van deze sociale netwerken. Dit kan het gebruik van cookies met zich meebrengen door deze sociale netwerken (dit zijn « cookies van derden »), waarover de vennootschap C.E.P.P. geen controle heeft.

De sitebezoekers worden dus verzocht gebruik te maken van onderstaande links om de gebruiksvoorwaarden te raadplegen van de cookies die worden gebruikt en geplaatst door de sociale netwerken :


Facebook : gegevensbeleid

- De vermelding van gepersonaliseerde reclame door het gebruik van cookies van derden zoals « Google AdWords » en « DoubleClick ». De sitebezoekers worden verzocht gebruik te maken van onderstaande links om de gebruiksvoorwaarden te raadplegen van de cookies die worden gebruikt door deze sites :

Google Ads : instellingen Google reclameoplossingen

DoubleClick : cookie-instellingen

Google Maps : gebruiksvoorwaarden

De sitebezoekers wordt medegedeeld dat zij te allen tijde over de mogelijkheid beschikken om hun toestemming voor het gebruik van cookies geplaatst door de Site of door derden-sites in te trekken, hetzij voor alle cookies, hetzij voor bepaalde categorieën van doeleinden.

De sitebezoekers kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk hun toestemming intrekken door gebruik te maken van de volgende middelen :

- voor Mozilla firefox: verwijderen en beheren van cookies

- voor Microsoft Internet Explorer: verwijderen en beheren van cookies

- voor Chrome: verwijderen en beheren van cookies

Betreffende de « cookies van derden » kunt u deze ook deactiveren op de sites van de bedrijven van wie ze uitgaan, via de hiervoor genoemde betreffende links.

Bovendien kunnen de cookies die worden gebruikt in het kader van de dienst « Google Analytics » worden gedeactiveerd via volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.

Ook kan men zich uitschrijven (i) voor reclamenetwerken door op de volgende link te klikken: http://www.youronlinechoices.com/fr/foire-aux-questions/ en (ii) voor reclame op basis van surfgedrag (behavioural advertising) door op volgende link te klikken: http://www.aboutads.info/choices/.

Tot slot vindt u enkele adviezen van de CNIL wanneer u klikt op deze link: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/conseils-aux-internautes/.

De toestemming die de vennootschap C.E.P.P. van de Sitebezoekers krijgt voor het gebruik van cookies geldt voor een termijn van dertien (13) maanden vanaf de plaatsing van de cookies. Na het verstrijken van deze termijn moet de vennootschap C.E.P.P. opnieuw de toestemming van de Sitebezoekers vragen.

Toegang tot de site

De vennootschap C.E.P.P. kan niet garanderen dat de werking van de site ononderbroken en foutloos is. De vennootschap C.E.P.P. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de site, ongeacht de oorzaak. Ook kan de vennootschap C.E.P.P. niet verantwoordelijk worden gehouden voor feiten die het gevolg zijn van overmacht, storingen en problemen van technische aard betreffende het materiaal, de programma's en software of het Internet, die eventueel kunnen leiden tot de blokkering of het stopzetten van de site.

Beveiliging

De vennootschap C.E.P.P. kan niet garanderen en garandeert niet dat de hostservers vrij zijn van virussen of storingen. Voor zover virussen kunnen worden doorgegeven via het Internet, adviseert de vennootschap C.E.P.P. de gebruikers om de nodige maatregelen te nemen om hun computer te beschermen tegen alle inbraken en tegen alle technische problemen die onderdelen van de computer van de gebruiker of gegevens die hierop zijn opgeslagen, zouden kunnen beschadigen. In ieder geval kan de vennootschap C.E.P.P. of haar onderaannemers niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die zich zou voordoen bij het maken van de verbinding en bij de navigatie op de site.

Toepasselijk recht

Deze site is onderworpen aan het Franse recht en de bevoegde rechtbanken zijn de Franse rechtbanken.

Vereiste software

Bepaalde pagina's van deze site bevatten PDF-documenten. Om deze documenten te lezen heeft u de software Acrobat Reader nodig.

Gezondheidsverklaring

Overmatig alcoholgebruik kan uw gezondheid schaden. Geniet, maar drink met mate.

Ik ben meerderjarig.

Door deze website te openen aanvaardt u de Voorwaarden en het Privacybeleid .

DRINK VERANTWOORD

Share on instagram